Hvad er

Formål

 • Formålet med uddannelsen er at give deltagerne en grundig indføring i eksistentiel fænomenologisk grundlagsteori for herigennem at udvikle eksistentielle fænomenologiske kompetencer på specialist niveau.
 • Uddannelsen vil kvalificere deltagerne til at udføre psykoterapi ud fra den eksistentiel fænomenologiske referenceramme.

 

Mål

 • At opnå en psykoterapeutisk specialistuddannelse i eksistentiel fænomenologisk psykoterapi
 • At opnå psykoterapeutiske kompetencer og færdigheder til selvstændigt at udføre eksistentiel fænomenologisk psykoterapi på specialistniveau.
 • Deltageren vil lære at forstå klienters livsproblemer ud fra den eksistentiel fænomenologisk forståelsesramme.
 • Deltageren vil i uddannelsesforløbet lære de grundlæggende eksistentiel fænomenologiske færdigheder, således at han/hun efter uddannelsen er i stand til selv at varetage individuelle terapiforløb.

Undervisningsform

 • Uddannelsen er tilrettelagt i moduler/workshops med relateret træning og øvelser.
 • Der vil blive benyttet:
  • teoretisk undervisning ud fra de beskrevne workshops,
  • brug af video som illustration af specifikke interventioner,
  • modellering/demonstration til brug for illustration,
  • træning, diskussion, guidet og superviseret træning og øvelser konkrete eksempler fra klientsager
 • Uddannelsen er tilrettelagt med høj grad af deltagerinddragelse.
 • Supervisionen vil foregå i grupper af 6-7 deltagere. Der stilles krav om aktiv deltagelse som bl.a. videofremlæggelse, træning af terapeutiske færdigheder samt bearbejdning af egne livstemaer.

Fremmøderegler

 • I henhold til DP’s krav om tilstedeværelse skal man deltage i alle workshops. Man må have max 10 % fravær. Der ydes ikke erstatning for fravær i undervisningen.

 

Bevis

 • Efter endt uddannelse udstedes bevis med angivelse af indhold og omfang af teoretisk undervisning og supervision.
 • Beviset uddeles ved den afsluttende supervision, hvor der vil blive afholdt en lille reception.