Hvem kan deltage

Autoriserede psykologer, der ønsker specialistuddannelse i klinisk psykologi, Eksistentiel og fænomenologisk terapi.

Der ud over kan andre interesserede med en akademisk baggrund deltage – og er meget velkomne – op til 25 % af holdet iflg. Dansk Psykologforenings regler.

Alle tilmeldte vil komme til en samtale i København, hvor vi vil spørge til baggrund og motivation.