Sted

Undervisning foregår i Kulturhuset Islands Brygge

Islands Brygge 18, 2300 København

Supervision foregår i Det eksistentielle hus’ lokaler på

Gl. Mønt 14, 1.sal, 1117 København K